Wymiany, zwroty i reklamacje

  1. WYMIANY, ZWROTY I REKLAMACJE

Zgodnie z najwyższymi standardami obsługi klienta odnosząc się do regulaminu serwisu oraz obowiązującego prawa uprzejmie informujemy, że każde zamówienie można wymienić lub zwrócić w przeciągu 14 dni od momentu jego otrzymania.

Wszelkie szczegóły klarownie opisane są w naszym regulaminie oraz treści poniżej. W razie jakichkolwiek dodatkowych zapytań czy niejasności prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem obsługi klienta.

  1. ZWROT/WYMIANA

Jesteśmy świadomi tego, że zakupu „w sieci” różnią się od zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych. Brak wcześniejszej możliwości przymierzenia rzeczy i bezpośredniego kontaktu z nią, powoduje, że nie wszystkie zakupy pozostają udane. Właśnie m.in. z tej przyczyny co do każdego nabytego u Nas towaru gwarantujemy Ci możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty doręczenia paczki, jeżeli okaże się, że nabyty towar z jakichkolwiek względów nie spełnia Twoich oczekiwań.

Aby skorzystać z prawa zwrotu/wymiany towaru wystarczy, że:

  1. Wypełnisz formularz odstąpienia od umowy umieszczony na naszej stronie (możesz oczywiście sporządzić go również samodzielnie).

  2. Odeślesz paczkę z towarem na własny koszt na adres wskazany poniżej. Do paczki załącz formularz odstąpienia od umowy lub własne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oraz jeżeli jesteś w stanie, kopię paragonu. Odpowiednio zabezpiecz paczkę na czas transportu.

         SpartanShop.pl,

         CrossFit Trójmiasto,

         ul. 3 Maja 69C, 81-850 Sopot.

  1. Po dostarczeniu Nam towaru i oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócimy Ci wszelkie dokonane przez Ciebie płatności (pomniejszone ewentualnie o różnicę pomiędzy wybraną przez Ciebie opcją dostarczenia rzeczy, a najtańszym sposobem wysyłki towaru oferowanym przez Nas) w taki sposób, jaki użyłeś do zapłaty lub na rachunek bankowy, jeżeli wyrazisz na to zgodę. Procedura odstąpienia od umowy może trwać do 14 dni.

Sporządzając własne oświadczenie o odstąpieniu od umowy pamiętaj, aby podać Nam swoje dane kontaktowe umożliwiające kontakt z Tobą w procesie zwrotu/odstąpienia, jak również załączył dowód zakupu lub dane, które pomogą Nam zidentyfikować zawartą z Nami umowę. Załączenie dowodu zakupu nie jest obowiązkowe, ale niewątpliwie będzie miało wpływ na skrócenie czasu procesu zwrotu/reklamacji.

Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Nie dotyczy to sytuacji, w których wymiana lub zwrot jest wynikiem błędu Sprzedawcy (np. wysłanie innej niż zamówiona rzeczy).

Jeżeli zdecydujesz się na wymianę pamiętaj o konieczności zapłaty za ponowne dostarczenie nowego towaru do Ciebie zgodnie z cennikiem przyjętym u Nas.

  1. REKLAMACJA

      Rękojmia

      Informacje ogólne

Na wstępnie pragniemy poinformować Cię, że Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych; nadto, Sprzedawca odpowiada wobec klienta (który jest konsumentem) z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, jeśli takowy towar posiada wadę. Powyższą kwestie reguluje art. 556 k.c. i nast.

Jeżeli okaże się, że otrzymany przez Ciebie towar ma wadę, którą stwierdziłeś przed upływem dwóch lat od jego otrzymania, informujemy Cię o możliwości skorzystania z przysługujących Ci uprawnień wynikających z rękojmi za wady. W szczególności możesz żądać:

  • naprawy towaru,

  • wymiany towaru na nowy,

  • obniżenie ceny towaru (określając kwotę, o którą cena ma być obniżona),

  • odstąpienia od umowy – jedynie w przypadku, jeżeli wada jest istotna.

Sposób zgłoszenia reklamacji

W celu zgłoszenie wady prosimy o zapoznanie się z informacjami poniżej.

Możesz uczynić to w wybrany przez Ciebie sposób (mailowo, listem poleconym, etc.). Możesz również skorzystać z formularza zamieszczonego na naszej stronie internetowej Formularz zwrotów i reklamacji, przy czym nie jest to obowiązkowe. Istotnym jest jednak, abyś podał Nam swoje dane kontaktowe umożliwiające kontakt z Tobą w procesie reklamacji, jak również załączył dowód zakupu lub dane, które pomogą Nam zidentyfikować zawartą z Nami umowę. Załączenie dowodu zakupu nie jest obowiązkowe, ale niewątpliwie będzie miało wpływ na skrócenie czasu procesu reklamacji.

Wraz ze zgłoszeniem reklamacji, niezbędnym jest odesłanie na nasz adres reklamowanego towaru. Towar powinien zostać przez Ciebie odpowiednio przed zniszczeniem w trakcie transportu; zwracamy również uwagę aby w miarę możliwości towar pozostawał suchy i czysty. Poniżej wskazujemy dane do wysyłki:

SpartanShop.pl,

CrossFit Trójmiasto,

ul. 3 Maja 69C, 81-850 Sopot.

Adres email:

biuro@spartanshop.pl

Sposób rozpatrzenia reklamacji

Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili

Ocena zasadności reklamacji dokonywana jest w oparciu o wiedzę osób, którzy legitymują się stosownymi uprawnieniami oraz doświadczeniem. Jeżeli nie odpowiemy na Twoją reklamację w ciągu 14 dni, oznacza że ją zaakceptowaliśmy.

O rozpatrzeniu reklamacji zostaniesz poinformowany przez Nas listownie, emailem lub telefonicznie, w tym poprzez SMS.

Gwarancja

Niezależnie od przysługujący Ci uprawnień z tytułu rękojmi, wskazujemy, że producent towaru udziela gwarancji na zakupiony u Nas towar. Okres gwarancji wynosi od 3 do 12 miesięcy w zależności od rodzaju zakupionego towaru. Reklamacja dotyczy wyłącznie wad fabrycznych i powstałych w ich wyniku uszkodzeń.

Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

W razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Dane do wysyłki i okres, w którym reklamacja powinna zostać zostanie rozpatrzona są analogiczne jak w przypadku uprawnień wynikających z rękojmi za wady.

Ocena zasadności reklamacji dokonywana jest przez producenta towaru.

Ważne

Prosimy abyś w treści reklamacji wskazał czy składasz reklamację z tytułu rękojmi czy gwarancji. W przypadku jeżeli sam nie wskażesz podstawy reklamacji lub nie będzie ona wynikała z treści Twojej reklamacji, reklamacja w pierwszej kolejności będzie rozpatrywana na zasadzie uprawnień przysługujących Ci z gwarancji udzielonej przez producenta towaru.

 

Formularz zwrotów i reklamacji